فارسیالعربیenglish  

این مزایا را با هیدروفلوم تجربه کنید:
میانگین 40% صرفه جویی در مصرف آب
میانگین 40% صرفه جویی در مصرف کود
میانگین 50% صرفه جویی در هزینه های کارگری
میانگین 10% افزایش در محصول بدلیل آبیاری بهتر
و کاهش چشمگیر علف های هرز و محافظت خاک در مقابل فرسایش و شسته شدن

نصب آسان يكي از مختصات سيستم هيدروفلوم بعنوان سريعترين ،آسانترين و با صرفه ترين راه آبياري ميباشد كه در طراحي و توليد اجزاي آن نيز مورد توجه بوده است .از طرف ديگر واضح است كه بالاخص براي استفاده كنندگان جديد ،  آگاهي از تجربيات عملي موجود و بكار بستن آن ميتواند منجر به بكار گيري بهتر از سيستم باشد . دستور العمل حاضر حاوي تجربيات عملي حاصل از سالها استفاده از هيدروفلوم ميباشد كه سعي گرديده بازباني ساده بهمراه شكل به رايگان در اختيار استفاده كنندگان عزیز قرارگيرد. بیشتر

  • اولیــــــــــــــــــن تولید کننده لوله های آبیاری دریچه دار (تاشو) در ایران
  • دارای تاییدیه از مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (معاونت آب و خاک کشور)
  • دارنده استاندارد ملی شماره  ISIRI 17740 از سازمان ملی استاندارد ایران