فارسیالعربیenglish  

دریچه هیدروفلوم چیست؟
هیدروفلوم برای انتقال آب و آبیاری استفاده میشود.در آبیاری با هیدروفلوم می توان با نصب دریچه به روشی آسان برای آبیاری دست پیدا کرد.دریچه های هیدروفلوم به دو صورت پیچی و کشویی می باشند.
«« « 2/ » »»